SNYCERSTWO, snycerka ( z niemieckiego Schnitzerei) jest to sztuka rzeźbienia w drewnie, zaliczana do rzemiosła artystycznego, należy zarówno do rzeźby jak i stolarstwa artystycznego, najczęściej związana jest meblarstwem lub wyposażeniem wnętrz, artysta-rzemieślnik uprawiający snycerkę nazywa się snycerzem.
Snycerka znana i rozpowszechniona była już w starożytności. W póżniejszych epokach powstało wiele obiektów zarówno kościelnych (stalle, ławy, konfesjonały, trony i elementy ołtarzy) jak i świeckich (meble, boazerie itp.)
Do wykonywania prac snycerz używa specjalnych dłut, noży i innych narzędzi.
Swoje prace snycerze podpisują specjalnymi sygnaturami nazywanymi gmerkami.Wybrane gatunki drewna:LipaBrzozaOlchaGruszaOrzechTopolaCzereśniaDąbCzarny dąbSosnaBukJesionRobinia akacjowaMahońMakoreOkumeMerantiPalisanderPalisander różany (róża)


Podstawowe narzędzia snycerskie to:


Dłuta
Noże snycerskie
Knyple (pobijaki)
LITERATURA OMAWIAJĄCA TEMATYKĘ SNYCERSTWA , DREWNA I MEBLARSTWA ARTYSTYCZNEGO


CAMI J.T., SANTAMERA J., Sztuka rzeźbienia w drewnie,
Arkady, Warszawa 2002

ENGELMAN Zdzisław, Pozłotnictwo, Testori, Zielona Góra 2005

GIEŁDOWSKI Lesław, Konstrukcje mebli cz.1, WSiP, Warszawa 1995

GRZELUK Izydor, Słownik terminologiczny mebli, PWN, Warszawa 2000

HOMOLACS Karol, Rękodzielnictwo jako sztuka, PZWS, Warszawa 1948

JACKSON A., DAY D., Antyki. Przechowywanie i konserwacja, Arkady, Warszawa 1996

KAESZ Gyula, Meble stylowe, Ossolineum, Wrocław 1990

KOKOCIŃSKI Wojciech, Anatomia drewna, Prodruk, Poznań 2002

KOZAKIEWICZ P., MATEJAK M., Klimat a drewno zabytkowe, Wyd. SGGW, Warszawa 2002

KOŻEL-KRAŚNA Małgorzata, Meble XVIII wieku, MNW, Wrocław 2004

KRZYSIK Franciszek, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa 1974

POLAŃSKI Janusz, Drewno moje hobby, Arkady, Warszawa 1988

SETKOWICZ Jan, Zarys historii mebla, PWN, Warszawa - Kraków 1969

SWACZYNA Irena, Konstrukcje mebli cz.2, WSiP, Warszawa 1993

SWACZYNA Irena, Meble. Naprawa i odnawianie, PWRiL, Warszawa 1995

TŁOCZEK Ignacy, Polskie snycerstwo, Ossolineum, Wrocław 1984

KRAJEWSKI Adam, WITOMSKI Piotr, Ochrona drewna, Wyd.SGGW, Warszawa 2003

Praca zbiorowa, Technologiia drewna, tom 1, 2, 3, Rea s.j. , Warszawa 2002